Chcę Wam dziś pokazać pudełko eksplodujące, które powstało z okazji Chrztu świętego. Z chrzcielnicą 3d po środku i święcą na bocznej ściance, stworzenie takiego pudełka to pestka.

_______________

I want to show you today the exploding box that was created on the occasion of baptism. With a 3d font in the middle and a glow on the side wall, creating such a box is easy.
.

pudełko eksplodujące

pudełko eksplodujące

pudełko eksplodujące

pudełko eksplodujące

| paper | dies | fussy cut |