Czy wiecie, że P13 Paper Products to również gratisowe karteczki z elementami do wycinania? Można je dostać dołączone do zamówienia w sklepach, w których kupicie produkty P13. Dzięki takiemu gratisowi powstała ta kartka ślubna. Baza kartki to mój ulubiony arkusz 05 z kolekcji Truly Yours.

.

Did you know that P13 Paper Products are also free cards with cutting out elements? You can get them attached to orders in stores where you can buy P13 products. This wedding card [ kartka ślubna ] was created thanks to such a free gift. The card base is my favorite sheet 05 from the Truly Yours collection.

.

kartka ślubna

kartka ślubna

kartka ślubna

kartka ślubna

| papers | dies |