Albumy są różne. Czasem całe ozdobione, a czasem tylko z zewnątrz. I wtedy powstaje album do samodzielnego uzupełnienia. Tym razem stworzyłam album na specjalne zamówienie. Miał mieć odpowiedni rozmiar i odpowiednią liczbę kart. Bazę zamówiłam oczywiście w eco-scrapbooking.

Album na specjalne zamówienie

W eco-scrapbooking dziewczyny zrobią wszystko, co tylko sobie zamarzysz. Można wybrać rozmiar albumu (a nawet poprosić o konkretny wymiar!), kolor okładki i kart, ilość kart, a nawet zdecydować, czy karty mają być przekładane pergaminem, czy nie. Ja uwielbiam małe albumy, zwłaszcza te w naturalnych odcieniach. Choć muszę się przyznać, że ostatnio zamówiłam żółty i… zakochałam się w nim!

Album, który dziś prezentuję jest dość duży, bo to format 25×25 cm. Ma aż 25 kart. Ponieważ jest to album do samodzielnego uzupełnienia, to jego osoba zamawiająca ozdobi i wypełni sama. Okładkę ozdobiłam papierami z P13 Paper Products oraz tekturkami ze Scrapińca. Męskie prace zawsze są dla mnie wyzwaniem, ale myślę, że w tym przypadku udało mi się mu sprostać.

.

Albums are different. Sometimes they are all decorated and sometimes only from the outside. And then an album is created to be completed by yourself. This time I created an album for a special order. He was to have the right size and the right number of cards. Of course, I ordered the base in eco-scrapbooking.

Special order album

Eco-scrapbooking girls will do whatever you want. You can choose the size of the album (and even ask for a specific size!), the color of the cover and cards, the number of cards, and even decide whether the cards are to be interleaved with parchment or not. I love small albums, especially those in natural shades, although I have to admit that I recently ordered yellow and… I fell in love with it!

The album I present today is quite large, because it is 25×25 cm. Has 25 cards. Because this is an album to be completed by yourself, the person who orders it will decorate and fill it in by himself. I decorated the cover with papers from P13 Paper Products and chipboards from Scrapiniec. Men’s work is always a challenge for me, but I think that in this case I managed to meet it.

.

album do samodzielnego uzupenienia

album do samodzielnego uzupenienia

album do samodzielnego uzupenienia

album do samodzielnego uzupenienia

| album base | paper | chip-boards |